Turkce

Geçici gerilimler ve gerilim dengesizli基

Motorlar, tahrikler, pompalar, kompresörlerSorun giderme

Endüstriyel tesiseri en çok etkileyen elektriksel sorunlarain arasinda gerilim düşmeleri ve yükselmeleri, harmonikler, geçici gerilimler, gerilim ve akkarim dengeesizliiei bulunmaktaddar。

暖通空调系统için马达萨塔拉基

登格利üç法兹拉基比尔sistemde,法兹gerilimleri eitit veya eyite çok yaklauyik olmaliqdar。登格兹利克维雅登克兹利克,法兹gerilimlerinin eititsizligeinin bir ölçümüdür。Gerilim denksizliji, üç fazlal bir sistemde fazlarain arasinndaki Gerilim farklararnain ölçümüdür。Bu durum performansal düşürür ve üç fazlabdullah motorlaryn ömrünü kakhsaltir。

Bu geçici gerilimlerin motorlar üzerindeki etkisi ciddi olabilir。马达sargysy yalytimimhnda aryuza oluymamysy,马达malyet yaratacak ehkilde erken arazzalanmasyhny planlanmamigçalışmama süresinin olummasihnneden olur。

Motorlarda geçici gerilim testi gerçekleştirme

Geçici gerilimler, yani elektrik devresindeki geçici ve istenmeyen gerilim artarylariqveya dalgalanmalariqendüstriyel tesisin içindeki ya da dakhyindndaki birçok kaynaktan gelebilir。

Açılıp kapanan bitikik yükler, güç faktörü düzeltme kapasitörü depolariqve hatta uzak hava koullariqdazhethim sistemlerinde geçici gerilimler üretebilir。Genlik ve frekansta farklillik gösteren bu geçici gerilimler, motor sargilarinda ayahnmaya veya yalakhtimmajn bozulmasyna neden olabilir

olaylarin frekansi ve semptomlarin kendilerini farklal ekkillerde gösterebilmesi nedeniyle, bu geçici gerilimlerin kaynayghinnal bulmak zor olabilir。Örneğin bir geçici gerilim, dozhrudan ekipman hasariqoluturmayan ancak operasyonlariqaksatabilen kontrol kablolarinda görülebilir。

雷竞技appFluke 438-II Güç Kalitesi ve Motor Analiz cihazal

Geçici gerilimleri tespit etmenin ve ölçmenin iyi bir yolu,雷竞技appFluke 438-II Güç Kalitesi ve Motor Analiz cihazalGibi geçici gerilim fonksiyonu bulunan üç法兹拉基比尔güç kalitesi analiz cihazabdul kullanmaktir。Ölçüm cihazzynndaki geçici gerilim fonksiyonu, normal gerilimin üzerine 50 V 'tan fazlasiqeklenerek ayarlanyir。Böylece ölçüm cihazznain ekranabi, 50 V'un üzerindeki potansiyel olarak sorun yaratan gerilimleri, yani geçici gerilimleri gösterir。

İlk ölçümde geçici gerilimler bulunmazsa,雷竞技app福禄克1750 Üç法兹拉基Güç Kalitesi KaydediciGibi geliimmibir endüstriyel güç kalitesi kaydediciyle zaman içindeki güç kalitesinin ölçülmesi ve kaydedilmesini denemek iyi bir seçenektir。

Dengesiz gerilimin sebebi nedir?

登格西兹比尔üç法兹拉基系统,üç法兹拉基motorlaryn ve dierer üç法兹拉基yüklerin düşük performans göstermesine veya ayazhildaki unsurlardan dolayabdullah zamaninndan önce arazzalanmasyna sebep olur:

  • Normalden daha düşük tork çıkışı nedeniyle motorlardaki mekanik应激器
  • Motorlarda ve üç fazlabdullah dogdrultucularda normalin üzerinde akkarim
  • 登格西兹阿卡姆üç法兹拉基耶尔达兹蒂皮sistemlerde nötr iletkenlerden geçecektir

马达terminallerindeki gerilim dengesizli土耳其,gerilim dengesizlizyinden 6 ila 10 kat daha fazla bir büyüklüğe sahip olabilen yüksek akkarim dengesizligine neden olur。Dengesiz akımlar;Tork dalgalanmasyna, artan titrememe ve mekanik strese, artan kayyiplara ve motorun ayyarr.i sansnmasyna neden olur。Gerilim ve akim dengesizlikleri ayrakca;格夫耶克·巴伊兰塔夫·阿耶恩马依夫·特马斯·问题莱里·吉比·巴基姆·索伦拉尔纳恩达göstergesi奥拉比勒。

登格什兹利克,在赫尔汉吉的sisteminin bir noktashinda olukhabilir。Yükler, panel panosunun her bir fazhina eitit bir耶基尔德达伊季塔伊尔马勒达尔。Bir faz dierlerine göre daha fazla yüklendiğinde, bu fazdaki gerilim daha düşük olur。Bu panelden beslenen transformatörler ve üç fazlabdullah motorlar çalışırken daha fazla akhsahnabilir, alakhylmadik biçimde gürültü çıkarabilir, atarirabdullah derecede titrezebbilir ve hatta zamanabdullah gelmeden arazzalanabilirler。

格里利姆·登格兹利吉·纳萨勒ölçülür

Gerilim dengesizligiini belirlemek için ölçüm yapmak basittir。Sonuç,登格兹利耶吉yüzde olarak belirtir ve motor sorunlarinnjn giderilme adymmlarinnky belirlemek için kullanillabilir。Hesaplamada üç yamama vardir:

  1. Ortalama gerilim veya akakmgi belirleme
  2. En yüksek gerilim veya akim sapmasinnki hesaplama
  3. Maksimum sapmayal ortalama gerilim veya akakima bölme ve 100 ile çarpma % denesizlik = (ortalama V veya I 'dan Maksimum sapma/ortalama V veya I) x 100

曼努埃尔·比尔·耶基尔德·登格什兹利吉·赫萨普拉马,比尔·安拉克·格里利姆·韦亚·阿基亚曼·贝尔伦米希尔。雷竞技appFluke 438-II gibi bir马达tahriki analiz cihazqi, denesizlikte olujan tüm deigiimler dahil olmak üzere gerçek zamanlabi olarak gerilim veya akkarim dengesizli土耳其尼gösterir。

İlgili kaynaklar